Hvordan laver du et spørgeskema? Få indsigt på et langt højere niveau

0
346

Et spørgeskema kan være praktisk, hvis du ønsker andres holdning omkring et bestemt emne. Et spørgeskema kan være kvantitativt eller kvalitativt. Uanset om du har behov for andres oplysninger om fastsatte muligheder eller andres egne ord omkring et emne, kan et spørgeskema være den helt rette løsning.

Med et spørgeskema får du mulighed for en indsigt på et højere niveau. Med et spørgeskema har du mulighed for at samle statistik for de emner du efterspørger andres meninger om. Det kan være velegnet til privat brug, medarbejder- eller kunde-undersøgelser.

Inden du opretter dit unikke og praktiske spørgeskema, er det vigtigt at du først og fremmest gør dig klart, hvilke informationer du ønsker at få andre til at svare på. Du skal bruge et klart og tydeligt sprog i dit spørgeskema.

Undgå fagsprog og tekniske formuleringer med lange sætninger. Uden et klart og tydeligt sprog, kan du risikere, at spørgeskemaets samlede resultater bliver mangelfulde. Hvis du ønsker en klar indsigt, skal du undgå ledende spørgsmål, men formulere dine spørgsmål i spørgeskemaet objektivt.

Det er vigtigt at dit spørgeskema ikke bliver for langt, da et meget langt spørgeskema kan give upræcise svar. Du kan eventuelt søge inspiration af andre professionelt udarbejdede spørgeskemaer. Ved hjælp af en spørgeskemaskabelon, kan du nemt opsætte dit spørgeskema og hurtigt samle op på den efterfølgende data.

Derfor har du brug for at lave et spørgeskema

Hvis du ønsker mere viden om et bestemt emne, er et spørgeskema det helt rette. Med et spørgeskema kan du generalisere din viden, ud fra de specifikke kriterier som du har opsat i spørgeskemaet. Du kan med et spørgeskema opnå en helt klar repræsentativ datasamling, som du kan konkludere på.

Et spørgeskema er som udgangspunkt en evaluering med meget lave omkostninger. Det kan hurtigt og nemt nå mange individer i din populationsgruppe. Du har virtuelt mulighed for at samle viden fra relevante personer over hele verden. Jo flere der besvarer dit spørgeskema, jo mere repræsentativt og præcist bliver dine konklusioner på dine spørgsmål.

Hvis du opstiller et spørgeskema uden holdningsprægede spørgsmål, får du præcise svar. Du kan oprette et spørgeskema der giver mulighed for at spørgeskemadeltagerne kunne bidrage med yderligere uddybning af deres holdning. Det er dog vigtigt, at dit spørgeskema ikke bliver for langt, da et meget langt spørgeskema, kan påvirke resultaterne negativt.

Fordelene ved et spørgeskema er mange

Selvom der både kan være fordele og ulemper ved anvendelsen af et spørgeskema som metode for indsamling af data, opvejer fordelene klart ulemperne. For at ulemperne ikke har den største påvirkning for dit resultat af spørgeskemaundersøgelsen, er det vigtigt med den rette opsætning, længde og spørgsmål der er opstillet til målgruppen.

Med et spørgeskema der er oprettet med de rette kriterier og stillet med de rette formuleringer, giver din mulighed for en undersøgelse af dit emne, med høj kvalitet og uden den store udgift.