Optimer effektiviteten på arbejdspladsen med DISC profil typer

0
4137

DISC, hvad i alverden er det? Sådan tænker man muligvis første gang, man hører om DISC-profiler og -analyser. DISC-analysen er et slags værktøj, man kan bruge til at vurdere adfærd, og den bliver ofte brugt på arbejdspladser. Der findes nemlig forskellige DISC profil typer, og med den rette sammensætning af disse typer kan man effektivisere arbejdsgangen. Analyseværktøjet er grundlagt med udgangspunkt i en teori udarbejdet i starten af 1900-tallet, og siden har man så udviklet DISCanalyse med dette udgangspunkt.

Brug DISCanalyse som et analyseværktøj på arbejdspladsen

Analyseværktøjet tager udgangspunkt i fire forskellige typer. Heraf de fire bogstaver, der udgør navnet. Hvert bogstav repræsenterer en DISC-profil. De fire profiler hedder henholdsvis dominans, influerende, analytisk og stabil. Her står D for dominans, I for influerende, S for stabil og C står for analytisk. Alle profilerne har gode egenskaber, og dermed er der ikke nogen profil, der er bedre end den anden. Profilerne beskriver adfærd, og der er altså både fordele og ulemper ved alle profiler.

Når man som individ tager en DISC-test, bliver der dannet en personlighedsprofil. Denne tager udgangspunkt i de fire profiler, men man vil opleve, at man aldrig udelukkende er én profil. Oftest er man lidt mere af to typer profiler og lidt mindre af to andre. En personlighedsprofil er derfor en kompleks størrelse, men den er et godt arbejdsværktøj, fordi den giver et billede af det enkelte individs måde at arbejde på. Med DISC-profiler kan man altså let sammensætte et hold, hvor der indgår forskellige personlighedsprofiler, hvilket kan virke effektiviserende, netop fordi hver profil bidrager med nogle særlige styrker og svagheder. Med en kombination af forskellige profiler kan man supplere således, at alle styrker udnyttes.AAEAAQAAAAAAAAJvAAAAJGY4ZGYzNDViLTMzY2ItNDM5ZS1iMzk5LWEyOWFhNmQ1YWUwYw

Tæt på de fire DISC profil typer

Som nævnt ovenfor, findes der fire forskellige DISC profil typer: Dominans, influerende, analytisk og stabil. Alle har forskellige styrker og svagheder, og så har de forskellige kendetegn. For eksempel er dominans kendetegnet ved at indgå hos personer, der er både fremgår som værende ligefremme, beslutsomme og målrettede. Den influerende profil er kendetaget ved at være god i sociale sammenhænge, en god kommunikatør og god til at være bygge hold. Den stabile profil er en god holdspiller, fordi pågældende er både loyal og rolig. Den analytiske profil er kendetaget ved at være omhyggelig og struktureret og meget professionel,

Foruden at behandle forskellige DISC profil typer, kan en DISCanalyse fortælle noget om, hvordan den enkelte arbejder og fremstår. Analysen fortæller både noget om de forskellige profilers mål og strategier, men også noget om måden hvorpå pågældendes fremtoning er. Foruden dette arbejder DISCanalysen også med kombinationer af de forskellige profiler, hvilket giver et komplekst indblik. For eksempel er en kombination af D og I meget udadvendt, mens en kombination af C og S vil fremstå mere forsigtig. En kombination af D og C vil fremstå opgavefokuseret, mens en kombination af I og S vil fremstå personorienteret. En personlighedsprofil vil altså give en præcist indblik i den enkelte persons styrker og svagheder.