Få styr på de forskellige former for internet

0
3776

Det er ikke altid helt nemt at være forbruger i et land, hvor der findes ikke mindre end fire forskellige typer af internet, dette kan synes som et trivielt problem, blot endnu en af disse livsstilsproblematikker, der kommer sig af at leve i et teknologisk samfund, men for langt de fleste betyder internetforbindelsen en del i deres hverdag. Hvis man ønsker at være på forkant med, hvad der rører sig i hverdagen, holde sig opdateret på de sociale medier og samtidig følge godt med i nyhederne, må man have en god internetforbindelse. Som hovedregel findes der fire typer internet i Danmark, de har hver især deres gode og dårlige sider, men vil blive gennemgået i denne artikel, for at skabe et bedre overblik således at man kan sammenligne sit eget internet med de andre hovedtyper, såfremt man er nysgerrig omkring kvalitet og pris.

Den gamle skoles internet – ”fastnettet”

I denne kategori findes to former for internet, den første er internet via ADSL, altså via hjemmets antennestik. Denne form for internet er den bedst udbredte i landet, men er desværre ikke en af de hurtigste typer, man kan ikke altid opnå en kapacitet, der er tilsvarende til ens forbrug, hvilket kan give problemer i forbindelse med streamingtjenester eller hvis hele familien skal være online samtidig. Denne type internetforbindelse var den første mulighed man fik i Danmark, hvilket også skyldes at det i dag er den mest almindelige, nogle steder i landet er dette den eneste form for internet man kan få.

Den anden type i denne kategori kan for så vidt ikke kaldes gammel, da den er forholdsvis ny, dog hører den indunder kategorien grundet dens fastnetforbindelse. Denne form for internet kommer via ens kabel-tv forbindelse, hvilket vil sige at man får internet fra samme udbyder som man har tv-abonnement. Dette kan både være en fordel og en ulempe, da mange føler sig nødsaget til at vælge tv-udbyder for at få det internet de ønsker. Denne type internet er pt. en af de bedste på markedet grundet dens stabilitet og høje hastighed, derudover kan man koble sit smart-tv til og bruge dets onlinefunktioner.

Det nye internet

Fibernet er klart den bedste form for internet man kan have i sit hjem, dog er dette endnu ikke helt udbredt i hele Danmark. Modsat fibernet findes der også mobilt internet, hvilket pt. er den dårligste forbindelse på markedet grundet dets ustabilitet grundet 4G-opkoblingen. Ønsker man mere information omkring de forskellige typer af internet kan man det dét og meget mere hos internettjek.dk, der ikke alene har en liste over kendte og ukendte udbydere i landet, men som også har en udførlig beskrivelse af internet og dets funktioner.